O projektu

Trvání projektu: 2017 - 2019

Cílem projektu je rozvinout koncept transnacionálních rodin do české sociologie a jeho pomocí zmapovat strategie kombinace práce a rodiny u rodin imigrantů z třetích zemí žijících v České republice. V analýze se zaměřujeme na dvě z největších migrantských komunit – vietnamského a ukrajinského původu s cílem identifikovat možnosti a bariéry, kterým tyto skupiny čelí, při snaze kombinovat práci a osobní život. Zároveň nám tato znalost umožní získat vhled do integračních procesů migrantů. Projektem chceme odpovědět na následující výzkumnou otázku: Jaké jsou modely péče v rodinách vietnamských a ukrajinských migrantů a jaký mají vliv na vztahy v rodině a integraci druhé generace migrantů v České republice? Projekt staví na a) institucionální analýze migrační politiky a nástrojů sociálního státu, b) na statistické analýze populace migrantů včetně jejich rodin a jejich pozice na trhu práce, c) kvalitativní analýze strategií kombinace práce a rodiny a zkušeností druhé generace migrantů s procesem integrace , d) diskursivní analýze médií.

Projekt Modely péče a strategie slaďování práce a rodiny u migrantů v České republice​ je řešen Sociologickým ústavem AV ČR v.v.i, v rámci oddělení Gender a sociologie : http://www.soc.cas.cz/projekt/modely-pece-strategie-sladovani-prace-rodi...

Reg. č. projektu:  GA17-21259S

Poděkování