Jak se zapojit?

Hledáme pracující matky z Vietnamu a Ukrajiny

  • Jste žena vietnamského nebo ukrajinského původu ve věku do 45 let?
  • Jste v České republice déle než rok? Máte dlouhodobý nebo trvalý pobyt?
  • Jste ekonomicky aktivní (zaměstnaná, podnikáte)?
  • Máte nejmladší dítě ve věku do 10 let?

Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. hledá kontakty pro skupinový nebo individuální rozhovor na témata výchova dětí, partnerství, rodina a kultura, rodina a práce a podpora ze strany státu.

  • výzkum je anonymní (nikde nebude uvedeno Vaše jméno, nebudeme vynášet intimní informace)
  • skupinový rozhovor bude probíhat v počtu 6 - 8 osob (skupinové rozhovory budou probíhat odděleně pro muže a pro ženy); skupinový rozhovor (necelé 2 hodiny) se bude konat v Praze v průběhu druhé půlky března až konce dubna 2018 (upřesníme podle Vašich možností)
  • individuální rozhovory trvají přibližně 1 – 1,5 hod a budou probíhat po celé ČR od března až do května 2018 (upřesníme podle Vašich možností)

Máte-li zájem se účastnit, vyplňte kontaktní formulář: https://goo.gl/forms/5j0Y7wFY6wfWPYjb2 nebo kontaktujte:  Lenka Formánková, +420 603 382 246, lenka.formankova@soc.cas.cz; Marta Lopatková +420 777 620 365; marta.lopatkova@soc.cas.cz; Markéta Švarcová +420 607 256 924,  marketa.svarcova@soc.cas.cz

-------------------------------------

Jak se vyrůstá mladým migrantům v České republice? ​

Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. hledá muže ve věku do 30 let vietnamského  či ukrajinského původu, kteří přijeli do České republiky v dětství (ideálně do 10 let).

Kontakty hledáme pro skupinový nebo individuální rozhovor na téma vyrůstání ve vietnamské rodině, která má zkušenost s migrací do České republiky; s životem v české společnosti; se školní docházkou a nástupem na trh práce.

  • výsledky poslouží jako podklad k vytváření programů a politik, které napomohou úspěšné integraci dětí cizinců
  • výzkum je anonymní (nikde nebude uvedeno Vaše jméno, nebudeme vynášet intimní informace)
  • skupinový rozhovor bude probíhat v počtu 6 - 8 osob (skupinové rozhovory budou probíhat odděleně pro muže a pro ženy); skupinový rozhovor (necelé 2 hodiny) se bude konat v Praze v průběhu druhé půlky března až konce dubna 2018 (upřesníme podle Vašich možností)

Máte-li zájem se účastnit, vyplňte prosím kontaktní formulář: https://goo.gl/forms/bYQ7gW2aTcv6N4lE2
nebo kontaktujte: Lenka Formánková, +420 603 382 246, lenka.formankova@soc.cas.cz; Marta Lopatková +420 777 620 365; marta.lopatkova@soc.cas.cz; Markéta Švarcová +420 607 256 924,  marketa.svarcova@soc.cas.cz